TANITIM

FİZYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

  • Fizyoterapi Teknikeri Tanımı:

Fizyoterapi teknikeri; meslek yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarına yardımcı olan sağlık teknikeridir.

  • Programın Amacı:

Ülkemizde ve dünyada beklenen yaşam süresinin artışına paralel olarak toplumlar giderek yaşlanmaktadırlar. Gerek yaşlanma ve gerekse trafik ve endüstriyel kazaların artması, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bilindiği gibi rehabilitasyon hizmetleri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi koordinasyonu ve denetiminde geniş bir ekip tarafından yürütülür. Ülkemizde, bu ekibin en önemli elemanlarından biri olan fizyoterapistlerin sayıca az oluşu, yeterli ve kaliteli hizmet sunumunda sorunlara neden olmaktadır. Pek çok hasta hizmet alamadığı gibi, pek çoğu da yetersiz zaman ayrıldığı için düşük kalitede hizmet alabilmektedir. Özellikle çok tekrar gerektiren yardımlı ve gözetimli egzersizler, mobilizasyon, hidroterapi ve su içi egzersizlere ya çok az zaman ayrılabilmekte ya da hiç yaptırılmamaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Fizyoterapi Teknikerliği Programı, fizik tedavi rehabilitasyon klinikleri, özel dal merkezleri ve özellikle SPA/termal tesislerde eksiği yoğun olarak hissedilen yardımcı sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  • Program başarısının belirlenme yöntemleri:

Program süresince programın başarısı yazılı ve uygulamalı sınavlar yardımıyla belirlenecektir. Her yarıyılın ortasında ve sonunda yapılacak yazılı ve uygulamalı sözlü sınav ile programda başarılı olan adaylar belirlenecektir. Programdan mezun olabilmek için tüm ders ve stajlardan başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olabilmek için yapılması gereken yaz stajı, Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi Yüreğir-Seyhan-Kışla hastanelerinde gerçekleştirilebileceği gibi üniversitemizin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü olan diğer merkezlerinde de yapılabilmektedir.

  • Kontenjan:

İlk defa 2008-09 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan 40 öğrencimizin tamamı okulu başarı ile tamamlamıştır. Geçen süre zarfında 200’ün üzerinde öğrenci mezun olmuşlardır. 2015-16 eğitim öğretim yılında yine 40 öğrenci kontenjanı ÖSYM tarafından açılmıştır.

  • Mezuniyet sonrası durum:

Programdan mezun olacak öğrencilerin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü olan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanağı mevcut olup yeni doğandan yetişkin ve yaşlılara kadar tüm yaş gruplarına fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapist denetiminde gerekli profesyonel fizik tedavi hizmeti verebilirler. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık fakültelere geçiş imkânı da bulunmaktadır.