TANITIM

 

FİZYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

Fizyoterapi teknikeri; meslek yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarına yardımcı olan sağlık teknikeridir. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmetleri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi koordinasyonu ve denetiminde fizyoterapistler ve fizyoterapi teknikeri başta olmak üzere geniş bir ekip tarafından yürütülür.

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Fizyoterapi Teknikerliği Programı fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü olan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında ve özellikle SPA/termal tesislerde eksiği yoğun olarak hissedilen yardımcı sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmaktır.

Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık fakültelere geçiş imkânına da sahip bulunmaktadır.